Αντωνίου Μαρία (Image)

Αντωνίου Μαρία

Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος

Αντωνοπούλου Σταματοπούλου Μαργαρίτα (Image)

Αντωνοπούλου Σταματοπούλου Μαργαρίτα

Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος

Δαρσινός Αναστάσιος (Image)

Δαρσινός Αναστάσιος

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

Δερδενέ Σκουτέλα Βασιλική (Image)

Δερδενέ Σκουτέλα Βασιλική

Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος

Ζαφείρης Ιωάννης (Image)

Ζαφείρης Ιωάννης

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

Ζάχος Πέτρος (Image)

Ζάχος Πέτρος

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

Θάνου Μαρία (Image)

Θάνου Μαρία

Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος

Κακαϊδή Καραμήτσου Νικολέτα (Image)

Κακαϊδή Καραμήτσου Νικολέτα

Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος

Κάππου Αγγελική (Image)

Κάππου Αγγελική

Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος

Κάππου Κωνσταντίνα (Image)

Κάππου Κωνσταντίνα

Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος

 Καπρούτσου  Τσαβαλά Κωνσταντίνα (Image)

Καπρούτσου Τσαβαλά Κωνσταντίνα

Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος

Καραμήτσος Γιώργος  (Image)

Καραμήτσος Γιώργος

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

Καρκώνης Θανάσης (Image)

Καρκώνης Θανάσης

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

Κατσάνου Γαστουνιώτη Χρύσα (Image)

Κατσάνου Γαστουνιώτη Χρύσα

Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος

Κουτσοδήμου Ζαχαριά Γεωργία (Image)

Κουτσοδήμου Ζαχαριά Γεωργία

Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος

Κυριάκος Εμμανουήλ  (Image)

Κυριάκος Εμμανουήλ

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

Κωστούρου Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα) (Image)

Κωστούρου Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα)

Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος

Λίτσας Δημήτριος (Image)

Λίτσας Δημήτριος

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

Μαλακός Αθανάσιος (Image)

Μαλακός Αθανάσιος

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

Μούσχουρας Γιώργος (Image)

Μούσχουρας Γιώργος

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

Μπενέκος Σπυρίδων (Image)

Μπενέκος Σπυρίδων

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

Μπενέκου Δήμητρα  (Image)

Μπενέκου Δήμητρα

Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος

Πετρόπουλος Δαϋίδ (Image)

Πετρόπουλος Δαϋίδ

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

Σελλάς Γεώργιος (Image)

Σελλάς Γεώργιος

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

Σιόλας Σαράντος (Image)

Σιόλας Σαράντος

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

Σκάζας Σωτήρης (Image)

Σκάζας Σωτήρης

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

Σούρη Ζησιμοπούλου Σταματία (Image)

Σούρη Ζησιμοπούλου Σταματία

Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος

Σταύρου Στέλιος (Image)

Σταύρου Στέλιος

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

Σωτηροπούλου Γιαννακοπούλου Μαρία (Image)

Σωτηροπούλου Γιαννακοπούλου Μαρία

Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος

Τσιάμης Δημήτριος (Image)

Τσιάμης Δημήτριος

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

Χρηστάκος Σταύρος (Image)

Χρηστάκος Σταύρος

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

Ψυρρής Σταύρος (Image)

Ψυρρής Σταύρος

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος