ΣΚΕΠΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ

Αποκαταστάθηκαν Σκεπές Δημοτικών Κτιρίων που ήταν Εγκαταλελειμμένες 

Δημοτικό Σχολείο ΔΑΦΝΗΣ, ΚΤΗΡΙΟΔΟ

Δημοτικό Σχολείο ΚΟΥΤΣΙΟΥ, Ιατρείο ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ

Δημαρχείο Νεμέας