ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

500.000 ΑΠΟ ΑΝΤ.ΤΡ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Τελείωσε η μελέτη και δημοπρατείται άμεσα ένα από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά έργα του Δήμου μας