ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΝΕΜΕΑ, ΑΡΧΑΙΑ ΝΕΜΕΑ, ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΛΕΩΝΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΕΟΝΤΙΟ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΡΑΚΙ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΙΟΥ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΤΣΙ