ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

Από το πρόγραμμα Αντώνη Τρίτσης

Έξι (6) Οχήματα Ηλεκτροκίνησης για τις Ανάγκες της Καθημερινότητας του Δήμου μας

  • ΒΑΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ
  • ΒΑΝ ΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥΣ
  • ΔΥΟ (2) ΜΙΚΡΑ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ
  • ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

 

Προϋπολογισμού 548.000€

 

Ήδη δουλεύουν για το Δήμο μας Καθημερινά.