ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ

Έργα δημοτικής οδοποιοίας, στην κοινότητα Καστρακίου, στην κοινότητα Δάφνης καθ υπόδειξη των αναγκών και των τοπικών προέδρων.

ΚΑΣΤΡΑΚΙ, ΛΕΟΝΤΙΟ, ΑΡΧ.ΚΛΕΩΝΕΣ, ΑΡΧ.ΝΕΜΕΑ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΟΙΝΟΝΤΗΤΕΣ

Σίγουρα οι ανάγκες είναι περισσότερες από τις δυνατότητες που έχει ο Δήμος μας να τις αντιμετωπίσει και τις αμέσως επόμενες ημέρες τα έργα θα επεκταθούν και σ άλλες τοπικές κοινότητες