Από 9.000.000€ το 2019

Προϋπολογισμός Δήμου Νεμέας 2019: 9.000.000€
Εκμεταλεόμενοι Όλα τα Χρηματοδοτικά Προγράμματα
Εκτοξεύσαμε τον Προϋπολογισμό του 2023 στα 25.000.000€