ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

Σίγουρα οι ανάγκες είναι περισσότερες από τις δυνατότητες που έχει ο Δήμος μας να τις αντιμετωπίσει και τις αμέσως επόμενες ημέρες τα έργα θα επεκταθούν