Σχέση Δήμου-Δημότη & Ποιότητα ζωής

Προτεραιότητα αποτελεί, η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν τη συλλογική μας καθημερινότητα, με στόχο να προσπελαστούν όλες οι αντιξοότητες και να μπορέσουμε να προσφέρουμε στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, συνθήκες ασφαλούς διαβίωσης.

Πρωταρχικό μέλημα αποτελεί, η καθημερινή επαφή με τους δημότες, για την καταγραφή αιτημάτων και παραπόνων. Στο πλαίσιο διαμόρφωσης μιας πόλης με χαρακτήρα και ταυτότητα, εντάσσεται η καθημερινή μέριμνα για καθαριότητα και εξωραϊσμό των κοινόχρηστων χώρων του δήμου με δενδροφυτεύσεις και πλακοστρώσεις. Με τη βοήθεια των δημοτών, τους οποίους θεωρούμε αναπόσπαστο εργαλείο της ανάπτυξης του τόπου μας θα αξιοποιηθεί κάθε δυνατότητα ανάδειξης του κάλλους από την μία έως την άλλη άκρη της περιοχής μας.