Πρόγραμμα Συνδυασμού

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ

 1. Προτεραιότητα στη διασφάλιση της ποιότητας των τοπικών προϊόντων και προστασία τους.
 2. Συνεργασία με τοπικούς αλλά και εξωγενείς φορείς που κύριο μέλημά τους θα είναι η ανάδειξη των προϊόντων της περιοχής και ιδιαίτερα του κρασιού.
 3. Ενέργειες και έργα για την προβολή των προϊόντων.
 4. Οινοτουρισμός-αγροτουρισμός και εναλλακτικός τουρισμός.
 5. Ανάπτυξη υποδομών στοχεύοντας στην αύξηση της επισκεψιμότητας.
 6. Δημιουργία τοπικού συμφώνου ποιότητας και πιστοποίησης των τοπικών προϊόντων.
 7. Ανάδειξη της Νεμέας σε οινική πρωτεύουσα της Ελλάδας.
 8. Στήριξη τοπικών επιχειρήσεων και συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο.
 9. Ίδρυση τμήματος μελετών αναπτυξιακού χαρακτήρα και ενημέρωση των πολιτών.
 10. Εξορθολογισμός Λαϊκής Αγοράς.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

 1.  Στέγαση φορέων της περιοχής για ανάπτυξη πολιτιστικής-κοινωνικής και ιδιωτικής έκφρασης.  
 2.  Ανάπλαση και αξιοποίηση κτηρίων της περιοχής.

 

ΣΧΕΣΗ ΔΗΜΟΥ-ΔΗΜΟΤΗ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

 1. Καταγραφή απόψεων, αιτημάτων, παραπόνων των πολιτών.
 2. Διευθέτηση και έλεγχος πορείας υλοποίησης των αιτημάτων που αφορούν την καθημερινότητα.
 3. Καθαριότητα και απομάκρυνση όλων εκείνων που ασχημαίνουν τον τόπο μας.
 4. Εξωραϊσμός και δενδροφυτεύσεις, πλακοστρώσεις και δημιουργία πόλης και Τ.Δ. που θα απεικονίζουν τον χαρακτήρα της φήμης της Νεμέας.
 5. Παρεμβάσεις αντιπλημμυρικού χαρακτήρα.
 6. Δημιουργία ελκυστικών εισόδων προς την Νεμέα αλλά και προς τα Τ.Δ.
 7. Άμεση λύση του προβλήματος στη λειτουργία των τηλεοπτικών καναλιών στην έδρα του Δήμου και όπου αλλού είναι αναγκαίο.

 

ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΕΡΓΑ

 1. Ενεργοποίηση παροπλισμένων γεωτρήσεων ακατάλληλων για ύδρευση προς άρδευση.
 2. Γεωτρήσεις σε Τ.Δ. που αντιμετωπίζουν πρόβλημα ύδρευσης-άρδευσης.
 3. Υλοποίηση έργου Βιολογικού Καθαρισμού.
 4. Επέκταση σχεδίου πόλης – Διάνοιξη δρόμων.
 5. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην έδρα του Δήμου με στόχο την αποσυμφόρηση της καθημερινότητας.
 6. Βελτίωση εγκαταστάσεων Αθλητικού Κέντρου (Στάδιο – Γυμναστήριο).
 7. Στήριξη Συλλόγων αθλητικών σωματείων και ιδιαιτέρως του Αθλητικού Συλλόγου που προάγει τη σχέση των παιδιών μας με τον αθλητισμό.
 8. Επένδυση στον πολιτισμό προς όφελος του δημότη αλλά και ανάδειξη του Δήμου.
 9. Ενίσχυση υπαρχόντων και δημιουργία νέων εορταστικών εκδηλώσεων.
 10. Επένδυση σε εκδηλώσεις εθνικού βεληνεκούς για την τοποθέτηση της Νεμέας στον
 11. πολιτιστικό Χάρτη της Ελλάδας.