Επιχειρηματικότητα

Η επιχειρηματικότητα στην περιοχή ασθενεί. Είναι επιτακτική ανάγκη η παροχή κινήτρων, για επένδυση σε επιχειρήσεις πράσινης οικονομίας και νέων τεχνολογιών. Είναι ευκαιρία ο Δήμος μας, να αποτελέσει θερμοκοιτίδα νεοφυών επιχειρήσεων, σε συνεργασία με το εμπορικό επιμελητήριο.

Άμεση προτεραιότητα αποτελεί, η ίδρυση τμήματος μελετών αναπτυξιακού χαρακτήρα με σκοπό την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών και ενημερώσεων σχετικά με την απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων για την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.