Αθλητισμός

Ελπίδα του τόπου μας η ΝΕΟΛΑΙΑ.

Ο Αθλητισμός αποτελούσε και αποτελεί χώρο έκφρασης της ζωτικότητας των νέων. Η στήριξη του Αθλητικού Συλλόγου σε συλλογικό και ατομικό επίπεδο θα είναι διαρκής και επαρκής με αυτονόητο στόχο τη μέγιστη προσέλκυση δημοτών.

  • Συντήρηση και επέκταση αθλητικών εγκαταστάσεων.
  • Εκμετάλλευση αιθουσών και χώρων πολλαπλών χρήσεων του δήμου.
  • Προώθηση εθελοντισμού σε αθλητικής δραστηριότητες.
  • Στήριξη και προώθηση αθλητικών διοργανώσεων.
  • Δημιουργία δραστηριοτήτων με σκοπό την συμμετοχή ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας.